Conducere
Organigramă
Buget
Bilant
Executie cont patrimonial
Salarii
Ordin nr. 3209 din 10 decembrie 2019 pentru reacreditarea Muzeului Sportului
Regulament de organizare și funcționare al Muzeului Sportului
Regulament Intern MS
Cod etic MS
Numele persoanei responsabile cu protecția datelor cu caracter personal la nivelul Muzeului Sportului este Florentina DOBRIN conform Deciziei nr. 27/08.06.2021 emisă de conducerea muzeului.
Numele persoanei responsabile cu informarea publică conform Legii 544/2001 la nivelul Muzeului Sportului este Constanța PETRE conform Deciziei nr. 25/01.04.2021 emisă de conducerea muzeului.
Date de contact:
Email:muzeul.sportului@sport.gov.ro
Numar de telefon: 021.796.14.54

 


Model de solicitare pe legea 544 din 2001
Model de reclamatie pe legea 544 din 2001
Model solicitare legea 544 din 2001 
Raport Legea 544/2001 pe anul 2020
Raport Legea 544/2001 pe anul 2021
Raport Legea 544/2001 pe anul 2022
Raport Legea 544/2001 pe anul 2023
Raport Legea 52/2003 pe anul 2020 
Raport Legea 52/2003 pe anul 2021
Raport Legea 52/2003 pe anul 2022
Raport Legea 52/2003 pe anul 2023
Program minimal 2021 
Program minimal 2022 
Program minimal 2023
Program minimal 2024Raport Legea 251/2004 pe anul 2020
Raport Legea 251/2004 pe anul 2021 
Raport Legea 251/2004 pe anul 2022
Raport Legea 251/2004 pe anul 2023 
Lista incidentelor de integritate si măsurile adoptate pe anul 2020 MS
Lista incidentelor de integritate și măsurile adoptate pe anul 2021 MS 
Lista incidentelor de integritate și măsurile adoptate pe anul 2022 MS
Lista incidentelor de integritate și măsurile adoptate pe anul 2023 MS
Declarație de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare al Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016 – 2020 
Declarație privind asumarea unui agende de integritate organizațională a Muzeului Sportului 
Plan de Integritate Muzeul Sportului 2021-2025
Plan de integritate al MS pe anul 2020 
Plan de integritate al MS pe anul 2021-2025 
Legea 544/2001
Legea 311/2003
Legea 182/2000
Legea 69/2000
OSGG 600/2018