Echipa

Organigramă

Stat de funcții la 31.03.2021

Salarii 31.03.2022

Buget 26.10.2020

Buget 31.03.2021

Buget 2022

Bilanț 31.03.2021

Bilant 31.12.2021

Bilant 31.12.2021

Execuție cont patrimonial 31.12.2020

Execuție cont patrimonial 31.03.2021

Executie cont patrimonial 31.12.2021

Executie cont patrimonial 31.12.2021

Ordin nr. 3209 din 10 decembrie 2019 pentru reacreditarea Muzeului Sportului

Regulament de organizare și funcționare al Muzeului Sportului

Regulament Intern MS

Cod etic MS

Numele persoanei responsabile cu protecția datelor cu caracter personal la nivelul Muzeului Sportului este Florentina DOBRIN conform Deciziei nr. 27/08.06.2021 emisă de conducerea muzeului.

Numele persoanei responsabile cu informarea publică conform Legii 544/2001 la nivelul Muzeului Sportului este Constanța PETRE conform Deciziei nr. 25/01.04.2021 emisă de conducerea muzeului.

Model solicitare legea 544 din 2001

Raport Legea 544/2001 pe anul 2020

Raport Legea 544/2001 pe anul 2021

Raport  Legea 52/2003 pe anul 2020

Raport Legea 52/2003 pe anul 2021

Program minimal 2021

Program minimal 2022

Raport Legea 251/2004 pe anul 2020

Raport Legea 251/2004 pe anul 2021

Lista incidentelor de integritate si măsurile adoptate pe anul 2020 MS

Lista incidentelor de integritate și măsurile adoptate pe anul 2021 MS

Declarație de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare al Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016 – 2020

Declarație privind asumarea unui agende de integritate organizațională a Muzeului Sportului 

Plan de Integritate Muzeul Sportului 2021-2025

Plan de integritate al MS pe anul 2020

Legea 544/2001

Legea 311/2003

Legea 182/2000

OSGG 600/2018

Anunt concurs muzeograf gr.IA