"Din partea Sportivilor Republicii Populare Române"

.