Muzeul Sportului

Muzeul Sportului este deţinătorul unui adevărat tezaur de bunuri culturale care atestă vechimea şi amploarea mişcării sportive din România. Misiunea sa este de a prezenta publicului din ţară şi de peste hotare istoria, performanţele şi marile personalităţi ale sportului românesc, alături de contribuţia românilor la dezvoltarea olimpismului modern.